• ภาษาไทย
    • English

คณะครู จาก กศจ.มาเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คณะครู จาก กศจ.มาเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ เข้าชมผลงานของนักศึกษา และวีดิทัศน์ ณ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์