• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิต

ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิต แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด

รูปภาพประกอบ: