• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมงานออกแบบและสื่อความหมายงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ไทย-จีน โครงการพัฒนาความร่วมมือ 4 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.- 4 ตุลาคม 2561 กิจกรรมงานออกแบบและสื่อความหมายงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ไทย-จีน โครงการพัฒนาความร่วมมือ 4 มหาวิทยาลัยด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรม ไทย - จีน มหาวิทยาลัยชิงหวา ,มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันอาศรมศิลป์
>>กำหนดการทำกิจกรรม<< 
30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2561 >> กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจชุมชน ,เรียนรู้วัฒนธรรมไทย - จีน , ออกแบบ

5 ตุลาคม 2561 >> นำเสนอผลงานกิจกรรมแก่ชุมชนเมืองเก่าสงขลฃา และภาคีเครือข่าย ณ ที่ทำการภาคีคนรักเมืองสงขลา หับโห้ หิ้น (โรงสีแดง)
เวลา 13.00 -16.30 น.