• ภาษาไทย
    • English

ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากการนำเสนอ ของนักศึกษา กิจกรรมงานออกแบบและสื่อความหมายงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ไทย-จีน

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากการนำเสนอ ของนักศึกษา กิจกรรมงานออกแบบและสื่อความหมายงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ไทย-จีน โครงการพัฒนาความร่วมมือ 4 มหาวิทยาลัยด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรม ไทย - จีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยชิงหวา ,มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันอาศรมศิลป์ สงขลา ณ หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง)