• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ได้รับรางวัลดาวเด่นบัวหลวง 2561

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี 2561 อันดับที่ 2 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ นายกิตติพิชญ์ ทองขาว ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery กทม