• ภาษาไทย
    • English

การประกวดออกแบบ โครงการ 'FuturArc Prize 2014'

การประกวดออกแบบ โครงการ 'FuturArc Prize 2014'

 

เนื่องด้วยทางบริษัท BCI Asia และ นิตยสาร FuturArc ได้จัดการประกวดงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 รายละเอียดดังนี้ :
FuturArc Prize 2014 ครั้ง 7 เรียนเชิญร่วมสร้างสรรค์จินตนาการ + นำเสนอแนวคิดการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนสู่อนาคต กับการประกวดออกแบบอาคารเขียวระดับเอเชีย กับ 'FutuArc Prize 2014' ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557

รายละเอียดดังนี้ :
- สำหรับนิสิตนักศึกษา, สถาปนิก, วิศวกร และนักออกแบบทั่วไป

- รางวัลเป็นเช็คเงินสด มี 3 รางวัล มูลค่ารวม 925,000 บาท
- เป็นการประกวดออกแบบคอนเซปต์
- เปิดลงทะเบียนและรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ - 20 ธันวาคม 2556
- ประกาศผลการประกวดวันที่ 31 มีนาคม 2557
- ผู้ได้รับรางวัลจะได้เผยแพร่ผลงานลงในนิตยสาร FuturArc และเวปไซต์ www.futurArc.com
- ผลงาน 7 อันดับที่ดีที่สุด จะได้สิทธิเป็นสมาชิกนิตยสาร FuturArc ฟรี 1 ปี