• ภาษาไทย
    • English

โครงการ Sakura Collection x Japan Expo 2019

วันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาว อภิชญา หวังนุรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Sakura Collection x Japan Expo 2019 และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย คือ นางสาวสุไรด้า นิยมเดชา ,นางสาวทัตติยา ก็เด็ม, นายประพนธ์ ชนะพล ,นายสหรัฐ อินธิสาร ,นางสาวปรียานุช รัตนมณี อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โครงการจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้า central world กรุงเทพมหานคร