• ภาษาไทย
    • English

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นที่ 1

วันที่ 30 มกราคม 2562 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ Quick Win Project โดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย ในโครงการมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ จากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ มีกิจกรรม Workshop การจัดทำ Lean Canvas เทคนิคการ Pitching โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในโลกธุรกิจ ,การบรรยายโดยสถาปนิกสุดชิคและคูล คุณตั๊บ ธนพัฒน์ บุญสนาน CEO บริษัทสถาปนิกที่มีความโดดเด่น ธ.ไก่ชน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย