• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรม ”เส้นสายสถาปัตย์” การฝึกภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรม 
”เส้นสายสถาปัตย์” 
การฝึกภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

<<<<<สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่>>>>
https://goo.gl/forms/zHs02LNqgsrKtxlf2

รูปภาพประกอบ: