• ภาษาไทย
    • English

โครงการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 8 (กิจกรรมที่ 1)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 - กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน ณ เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีคุณราตรี จิตรหลัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร และคุณเยาลักษณ์ ไทรมน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นที่/ชุมชน ปัญหาความต้องการ >ในการนี้บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา โดย รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธน อดีตนายกสมาคมนักผังเมืองไทยและนายกสมาคมอาเซียนศึกษาและภาค ในหัวข้อ "แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน" และได้รับเกียรติจาก รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน อดีตนายกสภาสถาปนิก และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั่วประเทศจำนวน 12 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้