• ภาษาไทย
    • English

พิธีเปิด ARCH. OPEN HOUSE 2019

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 - ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ARCH OPEN HOUSE 2019 โดย อ.ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 8 โดยมีอาจารย์จากทั้ง 12 มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับมอบฯในครั้งนี้ และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นำประธานชมงานนิทรรศการ และผู้เข้าร่วมงานได้รับชมการแสดงพิธีเปิดจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์