• ภาษาไทย
    • English

ละครเวที "ทวิภพ เดอะมิวสิคัล"

วันที่ 20 ก.พ.62 การแสดงละครเวที "ทวิภพ เดอะมิวสิคัล" ผู้จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักแสดงเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ เวทีกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงาน ARCH OPEN HOUSE 2019 มทร.ศรีวิชัย