• ภาษาไทย
    • English

"นิทรรศการ Southern2sea"

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา
เข้าร่วม "นิทรรศการ Southern2sea" การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรสาขาวิชา จิตรกรรม คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ณ Songkhla Art Mill 
หอศิลป์สงขลา
#พิธีเปิด วันที่ 9 เมษายน2562 เวลา 17.30 น.

รูปภาพประกอบ: