• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมจากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2562 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมจากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์เข้าร่วมโครงการ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา