• ภาษาไทย
    • English

นางสาวซอลญ่า เหล็มและ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซอลญ่า เหล็มและ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล10,000 บาท และ Popular Vote 5,000 บาทในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ โดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส