• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และสมโภชเทียนพรรษา

ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 มีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และสมโภชเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย