• ภาษาไทย
    • English

วันไหว้ครู มทร.ศรีวิชัย 2562

วันที่ 11 ก.ค.2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย