• ภาษาไทย
    • English

งานประกวดดาวเดือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 11 ก.ค.2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกวด และมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา กรรมการตัดสินการประกวด เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์