• ภาษาไทย
    • English

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องถาปัตย์

วันที่ 13 กรกฏาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องถาปัตย์ โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม และมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ศิลป์จุ่ม
กิจกรรมที่ 3 บายศรีสู่ขวัญ
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย