• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 26 ก.ค.2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ออกบูทในงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวภาคใต้ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ครูแนะแนวจากโรงเรียน วิทยาลัย ในเขตพื้นที่ ภาคใต้ และคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช