• ภาษาไทย
    • English

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

วันที่ 26ก.ค.2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมี อาจารย์ ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ เข้าร่วม มีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดชั้นล่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์