• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพลเอกเปรมฯ

วันที่ 3 กันยายน 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี