• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ร่วมงานโครงการค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ครั้งที่1

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยหัวหน้าหลักสูตรฯอาจารย์พรสวรรค์ จันทร์สุข คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ แก่คุณครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาใน โครงการค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ครั้งที่1 “สืบสานพระราชปณิธานจิตรอาสา สู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1