• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี 2561

วันที่ 23 กันยายน 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมถ่ายรูป กับบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ในวันซ้อมย่อยใหญ่บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต