• ภาษาไทย
    • English

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมผลงานสร้างสรรค์จากนักศึกษาทั้ง6 สถาบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​ ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย​ และมหาวิทยาลัยชิงหว่ำ มหาวิทยาลัยเจอเจียง​ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวจากประเทศจีน ร่วมกิจกรรม workshop ด้านสถาปัตยกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรม​ ไทย​-จีน โดยใช้พื้นที่เมืองเก่าสงขลาเป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมผลงานสร้างสรรค์จากนักศึกษาทั้ง6 สถาบันในระหว่างวันที่1-6 ตุลาคม2562 ณ มทร.ศรีวิชัย​ และพื้นที่​ เมืองเก่าสงขลา

รูปภาพประกอบ: