• ภาษาไทย
    • English

การพัฒนา​ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรม​ ไทย​-จีน​ กิจกรรมย่อยที่​ 2​ ดำเนินการปฏิบัติการในพื้นที่พร้อมเสนอแนวคิดเบื้องต้น​

โครงการพัฒนา​ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรม​ ไทย​-จีน​ กิจกรรมย่อยที่​ 2​ ดำเนินการปฏิบัติการในพื้นที่พร้อมเสนอแนวคิดเบื้องต้น​ ณ​ หับโห้หิ้น​ สงขลา​ ในวันที่​1​ตุลาคม​ 2562 โดยมีนักศึกษาสถาปัตยกรรมคณาจารย์ ทั้ง 6 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยชิงหัว ประเทศจีน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันอาศรมศิลป์  และคุณรังษี  รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลา ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้