• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมพื้นถิ่นและกิจกรรมจิตอาสา

ในวันที่ 23 ต.ค. 2562 หลักสูตรทัศนศิลป์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมพื้นถิ่น และกิจกรรมจิตอาสา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์เข้าร่วมกิจกรรม ณ โบราณสถานที่สำคัญดังนี้ วัดจะทิ้งพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ , วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ ,โบราณสถานถ้ำเขาคูหา ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น