• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมออกบูทกับ AIS

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมออกบูทในชื่อโครงการ "AIS เตรียม U ให้ ZEED พิชิตมหาวิทยาลัย " เพื่อประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ใช้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อยังสถาบันต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมของ AIS อีกด้วย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่