• ภาษาไทย
    • English

ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

 ประจำปี 2563

 ประจำปี 2562

 ประจำปี 2561

 ประจำปี 2560

 ประจำปี 2559

 ประจำปี 2558

 ประจำปี 2557"Design TREES-NC Building2016" จากสถาบันอาคารเขียวไทย
รางวัลชมเชยจากการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016  


"PACIFICWOOD THE POWER OF VENEERS Season 6" ณ อิมแพ็ค อารีน่าเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชยจากการประกวดออกแบบภายในร้านกาแฟในตู้คอนเทนเนอร์จากไม้วีเนียร์ 

งานสถาปนิกทักษิณ 57 บ้าน เมือง ใจดี
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาคารสำนักงานเทศบาลตำบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการเขียนทัศนียภาพภายนอกด้วยคอมพิวเตอร์
- รางวัลชมเชยประเภทอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- รางวัลชมเชยประเภทการออกแบบสถาปัตยกรรม

การประกวดบูธผลงานนักศึกษา ในงานสถาปนิก 60 หัวข้อ บ้าน บ้าน ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 

การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม บ้านพักตากอากาศสไตล์ "กะทิ" งานสถาปนิกทักษิณ '60 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เกาะสมุย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ประจำปี 2559 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
รางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี


 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ประจำปี 2557 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
รางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี


 การประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์


 การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดพัทลุง (กระเป๋าสตรีจากผ้าพื้นเมือง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
- รางวัลชมเชย


 ตัวแทนประเทศไทยในโครงการนักออกแบบรุ่นใหม่สู่การพัฒนาหัตถศิลป์ชุมชน โครงการแปซิฟิกริม (Pacific Rim)
 การประกวดสุดยอดนักออกแบบเสื้อผ้าพื้นบ้าน 5 จังหวัดชายแดนใต้รุ่นใหม่
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
- รางวัลชนะเลิศอันดับสอง
- รางวัลชมเชย 


งานสถาปนิกทักษิณ 56 "บ้าน เมือง เรา" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา
- รางวัลชนะเลิศประเภทแบบอาคารวิลล่า
- รางวัลชนะเลิศประเภทแบบคอนโดมิเนียม
- รางวัลชนะเลิศประเภทการเขียนทัศนียภาพภายนอก