• ภาษาไทย
    • English

การขอ Licensed ในการใช้งาน Application ZOOM

คณาจารย์ และบุคคลากรทุกท่าน สามารถขอใช้งาน Application ZOOM แบบมี Licensed ได้
โดยสามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ได้ยื่นขอแจ้งไว้
และโปรแกรมจะไม่ตัดการใช้งาน เมื่อใช้งานมากกว่า 40 นาที
(หากใช้งานไม่ถึง 40 นาที ไม่จำเป็นต้องขอ Licensed)


** กรุณาทำรายการขอใช้งาน ล่วงหน้าก่อนการใช้งาน 1-2 วัน**


การใช้งาน

**ผู้ใช้งานต้องทำการใช้งาน ผ่านหน้าเว็ปไซต์   
 
https://ruts.zoom.us/

และ sign in ด้วย e-passport ของมหาวิทยาลัย


คู่มือการใช้งาน

แจ้งขอ LICENSED

 

 

 

 

 ** พบปัญหาการใช้งาน / ขอข้อแนะนำการใช้งาน ติดต่อ เด่นเดือน 089-6555490