• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมสัมพันธ์ในงานราตรีหัวเสา ครั้งที่ 18

ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และครอบครัว. ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ในงานราตรีหัวเสา ครั้งที่ 18

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

รูปภาพประกอบ: