• ภาษาไทย
    • English

พิธีเปิดนิทรรศการ SEE 2 SEA ของศิลปินกลุ่ม 2 เล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นิทรรศการ The 5th SEE 2 SEA ART EXHIBITION BY 2 LAYS GROUP พร้อมด้วย พลโทสุริยะ สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ ผู้ร่วมก่อตั้งหอศิลป์สงขลา, ศิลปิน กลุ่ม 2 เล และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มีผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ประธานกลุ่ม 2 เล เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิด ในเวลา 17.00 น. ณ Songkhla Art Mill (หอศิลป์สงขลา) โดยกลุ่ม ศิลปิน 2 เล มีสมาชิก 10 คน จะประกอบไปด้วยคณาจารย์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์ 3.อาจารย์นิแอ นิแต 4.นายวิษณุ เลิศบุรุษ นักวิชาการอุดมศึกษา ประจำหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ พิมเสน 6.อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง 7.อาจารย์แก้วสุดา บุตรเผียน 8.อาจารย์บูชา ผกากรอง 9.อาจารย์พรสวรรค์ จันทร์สุข 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว จุดประสงค์ในการจัด นิทรรศการ SEE 2 SEA ครั้งที่ 5 ของกลุ่ม 2 เล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และสามารถยกระดับวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ ให้ก้าวสู่ความเป็นสากลในระดับประเทศ และนานาชาติในวันข้างหน้า และขอเชิญชวนแขกผู้เกียรติ ชมงานนิทรรศการ ที่จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 27 พ.ย. 2562 ณ Songkhla Art Mill (หอศิลป์สงขลา)