• ภาษาไทย
    • English

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักศึกษาทัศนศิลป์เข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวงประจำปี 2562

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ
#B11พี่ใบตอง
#B24พี่ภะ
นักศึกษา #สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาศิลปกรรมและออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เข้าร่วมเเข่งขันโครงการดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี 2562
ติดตามได้ทาง
http://www.bualuang101.com

รูปภาพประกอบ: