• ภาษาไทย
  • English

รางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา "เมืองเก่าสงขลา" เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา "เมืองเก่าสงขลา" เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

 

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ประเภท Board Game
  • ทีม Singora Game Grad
    
 • รางวัลรองชนะเลิศ
  • ทีม เกมส์เศรษฐี ของอร่อยย่านเมืองเก่า
    
 • ประเภท Game Online
  • ทีม Prisma Team ได้รับรางวัลชมเชย
    
 • ​ประเภท Application
  • ทีม Travel Application และ ทีม Songkhla Old Town ได้รับรางวัลชมเชย

จัดโดยหัวหน้าโครงการด้านการศึกษา สถาบันอาศรมศิลป์ และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ณ Historic Center ถ.นครใน เมืองสงขลา
ซึ่งผลงานที่นำเสนอจัดแสดงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณถนนหนองจิก