• ภาษาไทย
    • English

ทำบุญคณะ และจัดเลี้ยงปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และงานจัดเลี้ยงปีใหม่ 2563 ณ ลานกิจกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย