• ภาษาไทย
    • English

SAKURA COLLECTION THAILAND 2020

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้เข้าร่วมการประกวด SAKURA COLLECTION THAILAND 2020 โดย นางสาวขวัญตา แดงอิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิส อันดับ 1 ได้รางวัลจาก CITIZEN นาฬิการุ่น CITIZEN ECO -DRIVE LADY EW2533-89X มูลค่า 9,600 บาท ณ CentralWorld กรุงเทพมหานคร และมีนักศึกษาผู้ผ่านเข้ารอบในการประกวดครั้งนี้ได้แก่ 1. นางสาวซูมัยยะห์ ตอรี 2. นางสาวณัฏฌาวดี หนูปลอด 3. นางสาวสุทธิดา ทิพย์เนตร 4. นายธนาวุฒิ แสงขำ 5. นางสาวอามีนา หวังเบ็ญหมูด 6. นางสาวนัทธินันท์ พรมทอง มีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลในการประกวด อาจารย์ นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง