• ภาษาไทย
    • English

งานบริการตอบข้อซักถามด้านงานทะเบียนของนักศึกษาในสภาวะปฏิบัติหน้าที่ออนไลน์ของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนทุกพื้นที่

งานบริการตอบข้อซักถามด้านงานทะเบียนของนักศึกษาในสภาวะปฏิบัติหน้าที่ออนไลน์ของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนทุกพื้นที่
รองรับทุกระบบปฏิบัติการ โดยใช้ browser ทั้งสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานของโปรแกรม

ลิงค์ของงานบริการตอบข้อซักถามฯ
https://reg.rmutsv.ac.th/sos/

ลิงค์วีดีโอคู่มือการใช้งานบริการตอบข้อซักถามฯ
https://www.youtube.com/watch?v=_WlTa_97oj4