• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกท่าน เชิญร่วมลงทะเบียน และ DOWNLOAD สูจิบัตร ในระบบ ONLINE การจัดแสดงวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกท่าน เชิญร่วมลงทะเบียน และ DOWNLOAD สูจิบัตร ในระบบ ONLINE ได้ที่

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScnTLCWgQAsL3FRS…/viewform…

ซึ่งเป็นการจัดแสดงวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2562
ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

WTF
WTF !! WILLING TO FIGHT, WALK TO FREEDOM
Thesis Exhibition 2019

#WTF #archruts

รูปภาพประกอบ: