• ภาษาไทย
    • English

เชิญชมผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ FOS.Fashion Show Case 2020

ผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ FOS.Fashion Show Case 2020 ภายใต้โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาก่อนจบการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอยอดไลท์ ยอดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ ชาว FOS กับผลงานสร้างสรรค์ที่นำภูมิปัญญา ผ้าพื้นถิ่น เรื่องราว วิถีชีวิต อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ปผ่านผลงานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า ทำให้เราไม่สามารถจัดแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์ จึงขอนำเสนอผลงานผ่านออนไลน์ด้วยการนำเสนอครั้งนี้ หากมีโอกาสจะนำผลงานเหล่ากลับมาโชว์ให้ทุกๆคนได้รับชมอย่างแน่นอน เพราะเราคือแฟชั่นหนึ่งเดียวในภาคใต้ ครบครันศาสตร์ออกแบบแฟชั่น มุ่งสร้างสรรค์ผลงานจากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และพัฒนารับใช้สังคมสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน เชียวชาญด้วยบุคลากรจบตรงทางด้านแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยแห่งแฟชั่น เราคือ FOS (Fashion of the South) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

ชมผลงานแฟชั่นนิพนธ์ >>https://www.facebook.com/109940775767447/videos/281457116181133/?t=9
เสร็จแล้วร่วมทำแบบสอบถามด้วยจ้า>>https://forms.gle/BsXw2MiRm4nWeyAE9 <<
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือคะ

 

รูปภาพประกอบ: