• ภาษาไทย
    • English

เชิญร่วมกันเป็นผู้ให้และผู้รับโดยร่วมสนันสนุน ผลงานศิลปะของคณาจารย์ เครื่อข่ายศิลปิน และนักศึกษา เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาศิลปกรรมและออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

***เชิญร่วมกันเป็นผู้ให้และผู้รับโดยร่วมสนันสนุน***
ผลงานศิลปะของคณาจารย์ เครื่อข่ายศิลปิน และนักศึกษา
เพื่อนำรายได้ทั้งหมด้โดยไม่ให้ค่่าใช้จ่าย สมทบทุนร่วมกับ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดซื้ออุปกรณ์จัดทำชุด PPE
(Personal Protective Equipment)
เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน
เป็นอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู่กับ "COVID-19"

เลือกชมผลงาน สั่งจอง และชื่อผลงาน
คอมเม้นใต้ผลงานได้เลยครับ
ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว 0841953351
หรือ Inbox Supphachai Noom

ชมผลงาน >>https://www.facebook.com/2158345054234902/photos/pcb.2898223206913746/2898196210249779/?type=3&theater