• ภาษาไทย
    • English

โครงการศิษย์ดีเพราะมีครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 ก.ค.63 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการศิษย์ดีเพราะมีครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง เป็นประธานในพิธีและมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม อาจารย์อาวุโส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้โอวาท แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีการแสดงมุทิตาจิต และผูกข้อมือ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ของนักศึกษาและคณาจารย์ที่นับถือศาสนาอิสลาม เข้าร่วมโครงการ แบบนิวนอร์มอล ณ ลานกิจกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์