• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์คณะสถาปัตยฯลงพื้นที่สำรวจร่วมออกแบบห้องทรงงานและห้องสรงฯ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จเร สุวรรณชาต ,อ.รอฮานา แวดอเลาะ, อ.ทรรศน์วรรณ ทองอ่อน เข้าสำรวจพื้นที่และออกแบบห้องทรงงานและห้องสรงของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา โดยมี นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ให้เกียรติในการต้อนรับคณะทำงานคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการลงสำรวจพื้นที่และออกแบบในครั้งนี้