• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์คณะสถาปัตยฯ ลงพื้นที่สำรวจออกแบบ ตกแต่ง ห้องสมุดทัณฑสถานหญิง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.พิษณุ อนุชาญ ,อ.รอฮานา แวดอเลาะ, อ.ทรรศน์วรรณ ทองอ่อน เข้าสำรวจพื้นที่ ออกแบบ ตกแต่งและปรับปรุงห้องสมุดทัณฑสถานหญิงสงขลา เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา โดยมี นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา ให้เกียรติในการต้อนรับคณะทำงานคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการลงสำรวจพื้นที่และออกแบบในครั้งนี้