• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คว้ารางวัลชนะเลิศ GEN Z

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุทธิดา ทิพย์เนตร และนายขจรพงศ์ ชุมวงศ์ นักศึกษาจาก สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ผู้ชนะเลิศ ในการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้หัวข้อ #ผ้าไทยใส่ได้ทุกGen “ประเภทชุด Generation Z” ในชื่อผลงาน Biker Girl จัดโดย การศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(#SACICTคุณค่าความเป็นไทย) FOS. เพราะเราคือแฟชั่นหนึ่งเดียวในภาคใต้ ครบครันออกแบบแฟชั่น มุ่งสร้างสรรค์ผลงานจากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และพัฒนารับใช้สังคมสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน เชียวชาญด้วยบุคลากรจบตรงทางด้านแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยแห่งแฟชั่น เราคือ FOS (Fashion of the South) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา