• ภาษาไทย
    • English

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (รอบรับตรง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.)

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รอบรับตรง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

  • สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

แนวทางในการสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง (แบบออนไลน์)
1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ตามสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร
2. เปลี่ยนชื่อไลน์ เป็นชื่อ-นามสกุล จริง (ภาษาไทย)
3. รอสัมภาษณ์