• ภาษาไทย
    • English

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๖ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วันที่ 18 มกราคม 2564(ช่วงเช้า) ผศ.ดร.ณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๖ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ ห้องโถงอาคารสำนักงนอริการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อถวายราชสดุดีและถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี