• ภาษาไทย
    • English

งานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยสมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 อาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย คุณสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย