• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 1ได้รับการคัดเลือกผลงานจัดแสดงฯ

วันที่ 26 มกราคม 2564 ทางทีมงานวิจัย ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น วิทยาลัยรัตภูมิ หัวหน้าโครงการวิจัยและ ดร.ทัชชญา สังขะกูล ผศ.สาทินี วัฒนกิจ อ.ปิยาภรณ์ ธูระกิจจำนง หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย และทีมงานเว็บไซต์กิมหยงดอทคอม ได้มาสัมภาษณ์และถ่ายทำคลิป VDO เพื่อนำเสนอข่าวและประชาสัมพันธ์ งานถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่ ชุมทางสาย 1 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ในสื่อต่างๆ ในการนี้เป็นการบูรณาการงานวิจัยในรายวิชาการวาดภาพทางสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักศูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยนักศึกษาได้รับการคัดเลือกผลงานภาพวาดลายเส้น เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการในงาน ถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่ ชุมทางสาย 1 ในวันที่ 30 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยมีนักศึกษา จำนวน 5 คนที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1.นางสาวโศจิรัตน์ พรหมฤทธิ์
2.นายชยากร กิตติวิศิษฎ์
3.นายนวมินทร์ จิรดาวุฒิ
4.นายวิศิษฐ์พล พานิชกุล
5.นางสาวไลลา อ่อนแก้ว