• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4ศึกษาดูงานนอกสถานที

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ทัชชญา สังขะกูล ผศ.สาทินี วัฒนกิจ อาจารย์จิฬา แก้วแพรก อาจารย์ประจำวิชารายวิชาการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ได้นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่4​ ​ ลงสำรวจพื้นที่หอสมุดคุณหญิงหลง​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ซึ่งเป็นบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อนักศึกษาได้แนวคิดปรับปรุงการออกแบบ ภายในห้องสมุดที่เน้นการประหยัดพลังงานในอาคาร​ต่อไป

รูปภาพประกอบ: