• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์จิฬา แก้วแพรก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์รอฮานา แวดอเลาะ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และตัวแทนบริษัทผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ในการนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณาการต่อการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาต่อไป

รูปภาพประกอบ: